Afrika, Víte, že...?

Víte, kolik je na Sahaře stromů? Více než myslíte

Sahara zdaleka není jen změtí nekonečných pásů písečných dun. Možná trochu překvapivě na ní naleznete i stromy – a není jich zrovna málo. Mezinárodní tým vědců ve spolupráci s NASA jich napočítal přes 1,6 miliardy.

Mapování lesů se pro vědu v poslední dobou stalo takřka rutinou, zatímco stromy rostoucí mimo les spíše unikaly pozornosti kvůli jejich horší dosažitelnosti. Mezinárodní tým vědců pod vedením kodaňské univerzity ve spolupráci s NASA se rozhodl této výzvě postavit a zjistit, jaká je hustota stromů na nejznámější poušti světa – na Sahaře.

Ačkoli se předpokládalo, že stromy se na Sahaře a v Sahelu v součtu vyskytují jen minimálně, tým vědců napočítal přes 1,6 miliardy stromů. V průměru to znamená, že na jeden hektar připadá 13 stromů. Napříč pouští jsou ale podstatné rozdíly, v nejsušších částech na jednom hektaru najdete průměrně 0,7 stromu, naopak v některých koutech Sahary a Sahelu roste na jednom hektaru průměrně 47 stromů. Tato čísla sice nejsou zrovna vysoká, nicméně je to podstatně více, než kolik vědci předpokládali.

Tým vědců při počítání stromů využil umělé inteligence a více než 11 000 satelitních snímků s vysokým rozlišením. Díky umělé inteligenci tak mohli přenechat samotné hledání a počítání na algoritmus, čímž vyřešili hlavní překážku při mapování jednotlivých stromů, a sice jejich špatnou dosažitelnost. Umělé inteligenci předložili přibližně 90 000 snímků, na nichž byly ručně označené koruny stromů (a velkých keřů), aby se na nich sama naučila sama tyto koruny hledat a vyznačovat. Pak už stačilo jen této umělé inteligenci předložit satelitní snímky, kde dřeviny již vyznačené nebyly.

Ve skutečnosti tedy na Sahaře stromů roste ještě více.

Stromy pro Saharu mají značný přínos. Poskytují úkryt a potravu mnohým živočichům, zúrodňují půdu a brání erozi či třeba podporují vodní koloběh ve zdejší oblasti. Mimo to také slouží jako jakési úložiště oxidu uhličitého, takže snižují jeho koncentraci v atmosféře a tím příznivě ovlivňují klima.

I když v některých částech Sahary takřka nerostou, v jiných byste jich určitě pár nalezli. Vědci jich sice celkově napočítali přes 1,6 miliardy, nicméně nemapovali úplně všechny, např. algoritmus se zaměřoval jen na dřeviny, jejichž koruna měla více než 3 metry čtvereční. Ve skutečnosti tedy na Sahaře stromů roste ještě více.

Pokud vás toto téma zajímá více, můžete se podívat přímo na studii (v angličtině), z níž v článku vycházíme.

Nechť Vám dřevo voní.

Související příspěvky