Více než třetinu rozlohy ČR pokrývají lesy, z nichž polovinu tvoří smrk ztepilý. Právě o něm se v poslední době hojně debatuje, jestli do naší krajiny patří, nebo ne. Smrk byl totiž v minulosti hojně vysazován na úkor jiných našich stromů. Nicméně říci, zdali je smrk původní nebo ne, je velice složité.

České lesy jsou ze 73 % tvořeny jehličnany (podle dat z roku 2015). Vůbec nejčastějším stromem v našich lesích je smrk (51 %), následuje borovice (16 %), buk (8 %) a dub (7 %). Zbylé druhy tvoří už jen velmi malou část lesů. Nicméně v poslední době převažuje přesvědčení, že pro naši krajinou jsou typické spíše listnáče, a to zejména dub a buk. Jak se tedy stalo, že jehličnany tvoří více než dvě třetiny našich stromů v lesích?

Šumava

Typické vzezření české říčky protékající lesem

Dřevo bylo v historii naprosto klíčovou surovinou, a proto naše lesy začaly rychle mizet. V 18. století se tedy začali ve velkém vysazovat smrky (ale i borovice), které rostou relativně rychle. Takovéto dřevo bylo často vytěženo už po 40 letech. Smrk v tomto ohledu splnil svou roli, České země se podařilo zalesnit, nicméně jako výsledek tu nyní máme zranitelné smrkové monokultury místo odolnějších smíšených lesů a jiných druhů stromů. Např. před protežováním smrku u nás byla dominantním jehličnanem jedle, která dnes tvoří pouhé jedno procento lesů.

Pohled na Malou Úpu a v pozadí tyčící se Sněžka

Smrk ale není pro naši krajinu neznámý. Přirozeně se nachází v horských a podhorských oblastech. Tzv. podmáčené smrčiny ale najdete i v podstatně nižších výškách. Velmi zajímavá v tomto ohledu je studie vědců z Univerzity Karlovy, kteří analyzovali pyl starý tisíce let. Tato tzv. palynologická analýza odhalila, že smrk u nás zhruba před 9 000 lety vystřídal do té doby hojnou borovici. Ještě zajímavější je, že smrk se podle této studie nezřídka nacházel i v nižších polohách, kde bychom ho nečekali.

Jehličnany včetně smrku mají v naší krajině své místo.

O „přirozeném původu“ dubu, buku a dalších stromů u nás asi nikdo nepochybuje. Nicméně je otázkou, jak velkou část stromů by tvořili jehličnany bez zásahů člověka. Jak totiž ukazuje výše zmíněná studie, jehličnany (včetně smrku) mají v naší krajině své místo. Na druhou stranu to rozhodně neznamená, že smrkové monokultury představují ideální způsob pěstování lesů.

Kuchyně

Skladem na Vysočině

Prkénko Kyklop

604  vč. DPH
Není skladem
11.252  vč. DPH

Doplňky a móda

Skladem na Vysočině

Přívěšek Edge

144  vč. DPH
1.451  vč. DPH
180  vč. DPH

Pokud vás téma původních českých dřevin zajímá více, můžete si přečíst rozhovor s českým dendrochronologem Josefem Kynclem nebo popularizační článek Přírodovědecké fakulty UK, z nichž jsme vycházeli.

Upozorníme Vás, jakmile naskladníme Kdo si počká, ten se dočká! Stačí vložit Váš email a budete první, kdo dostane zprávu o naskladnění tohoto výrobku :)
Email Vaši emailovou adresu nesdílíme s žádnou třetí stranou.