Slavení svátku dne Země je jedna z nejdůležitější událostí roku. Proč? Slaví ho více jak miliarda lidí ve více jak 193 státech. Je to den, kdy se lidé spojí bez ohledu na rasu, náboženství či původ a oslavují to, co máme všichni společné – naši Zemi.

Tento svátek vznikl v San Francisku roku 1970. Tato oslava vnikla nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako protest proti válce ve Vietnamu. Cílem bylo dostat otázku ekologie do politických kruhů.

Na obrázku: Výhonky jasanu v listnatém lese

O rok později začala den Země organizovat OSN a od roku 1990 se k Americe přidal celý svět. Nyní je tento den připomínkou ekologických otázek a uvědomění si dopadů chování člověka na životní prostředí.
To můžeme ovlivnit. Stačí se zamyslet nad vlastním chováním, zajímat se o to, co se děje kolem nás a nebýt lhostejní.

Na obrázku: Kácení lesů

Věděli jste, že?

Na Zemi ročně
• zmizí 130 000 km2 lesních porostů (rozloha Anglie)
• zmizí 200 000 km2 zemědělské půdy následkem odlesnění a nedostatku vody
• přibude 60 000 km2 pouští

A proč jsou stromy tak důležité?

Stromy jsou neodmyslitelnou součástí naší planety a jen málokdo si uvědomuje jejich důležitost. Metabolismus stromů významně ovlivňuje klima. Každý strom funguje jako klimatické zařízení. Zmírňuje denní i noční teploty. A tato funkce se znásobuje rozlohou lesních celků. A tak mají tropické deštné lesy vliv na fungování celé troposféry.

Na obrázku: Mech zadržující vodu

Lesy = voda = život

Obrovským problémem je odlesnění planety, který máme na svědomí právě my, lidé. Do současnosti lidé vykáceli celou polovinu z 16 milionů km2 lesů v tropických oblastech. Jen v Amazonii zmizí každý měsíc 700 až 1100 km2 pralesů. Lesy zachycují více dešťových srážek, a tak jsou vláhou pro okolní prostředí. Navíc vodu přímo recyklují – nejprve ji zadrží, poté vypaří a následně opět přijímají z atmostéry. Lesy též zadržují živiny v půdě mnohonásobně více než odlesněná půda. Dávají nám též kyslík, je nezbytný pro náš život i život živočichů.

Jen v Amazonii zmizí každý měsíc 700 až 1100 km2 pralesů.

Na obrázku: Smíšený evropský les

A jaký je závěr?

Bez stromů by nebyl možný život na Zemi. Úrodné půdě dávají stromy vláhu a živiny, lidem a živočichům kyslík a tvoří udržitelný komplex naší planety, jež zabraňuje oteplování. Je to jen na nás.

A jak se zachováte Vy?

Upozorníme Vás, jakmile naskladníme Kdo si počká, ten se dočká! Stačí vložit Váš email a budete první, kdo dostane zprávu o naskladnění tohoto výrobku :)
Email Vaši emailovou adresu nesdílíme s žádnou třetí stranou.